Urniki

Predmetnik devetletne osnovne šole Urniki oddelkov Urnik varstva vozačev Urnik dopolnilnega pouka Telovadnica Razpis Vloga. doc / Vloga.pdf TELOVADNICA_DOB Telovadnica Krtina

Izbirni 3. triada

E-knjižica obveznih izbirnih predmetov za 7. – 9. razred, v šolskem letu 2021/22...

Varna pot v šolo

Varno na poti v šolo Vsi učenci morajo na  celotni poti v šolo in domov spoštovati prometne predpise. Prvošolci morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo in naj nikar ne pozabijo na svojo rumeno rutko. Rumeno rutko naj na poti v šolo nosijo tudi drugošolci....

Prevozi / linije

Za vse relacije so spremenjene ure odhoda domov, in sicer bodo avtobusi izpred OŠ Dob startali ob 12.55, 14.00 in 14.50 uri. Posledično se spremeni časovnica prihoda avtobusa do izstopnih postaj. Prenesite si vozni red šolskega avtobusa (veljaven od 2. 9. 2021) Učenci...

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2020 / 2021 Za vsako šolsko leto šolski koledar sprejme Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Šolsko leto traja od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021. Ocenjevalni obdobji sta v šolskem letu 2020/2021 dve: obdobje: 1. september 2020–29. januar 2021...
Dostopnost