Učitelji razredniki PŠ Krtina

Razred Učitelji razrednik Učitelji, ki učijo v razredu
1.K Elizabeta Pirnat

Suzana Fučec

Aleksandra Pogorevčnik

2.K Anja Kokalj

Suzana Fučec

Aleksandra Pogorevčnik

3.K Ana Slapar Suzana Fučec
4.K Tjaša Vilar Suzana Fučec, Tina Jerkič, Samo Zadravec
5.K Lidija Gomboc Suzana Fučec, Tina Jerkič, Tjaša Vilar, Samo Zadravec
Razred Razrednik Nadomestni razrednik/ razred
1. K Elizabeta Pirnat Petra Murn
2. K Anja Kokalj Tina Jerkič
3. K Ana Slapar Marija Smrkolj
4. K Tjaša Vilar Jernej Spruk
5. K Lidija Gomboc Ana Varjačič
OPB I Petra Murn  1. razred
OPB II Tina Jerkič  2. razred
OPB III Marija Smrkolj  3. razred
OPB IV Jernej Spruk  4. razred
OPB V Ana Varjačič  5. razred
JUV Aleksandra Pogorevčnik

.

Dostopnost