Učitelji razrednega pouka v OŠ Dob

Razred Učitelji razrednik Učitelji, ki učijo v razredu

1. a

Maja Lamberšek

Bojana Rutar

Ines Sadar

Mira Matičič

Melanija Kos / nadomešča Miro Matičič/

Lana Klopčič

1. b

Mateja Križman Jesenovec

Bojana Rutar

Ines Sadar

Mira Matičič

Melanija Kos / nadomešča Miro Matičič/

Lana Klopčič

Ksenija Božak (s terapevtskim psom Tili)

2. a Vera Vene

Lana Klopčič

Ines Sadar

Karmen Banko

2. b Urška Kokelj

Lana Klopčič

Ines Sadar

Karmen Banko

3. a Jadranka Peterc Lana Klopčič
3. b Mateja Sotošek Lana Klopčič
4. a Barbara Zabukovec Blaž

Karmen Banko,

Barbara Kalšek Šumah,

Ines Sadar,  Uroš Bijelić

4. b Nina Buerger Karmen Banko, Barbara Kalšek Šumah, Ines Sadar, Uroš Bijelić

5. a

Martina Lipar Karmen Banko, Boštjan Brnot, Barbara Kalšek Šumah, Uroš Bijelić, Tina Lanišek, Ksenija Božak

5. b

Metka Dimnik Vilar Boštjan Brnot, Tina Lanišek, Barbara Kalšek Šumah, Uroš Bijelić, Tina Lanišek, Ksenija Božak

OŠ DOB

MATIČNA ŠOLA

Učitelji podaljšanega bivanja in jutranjega varstva Razredi / kombinacije razredov
OPB I Lidija Ručman 1. a
OPB II Irena 2. razred
OPB III Barbara Burger Mansutti 3.razred
OPB IV 4. razred
OPB V Vesna Kosmatin 5. razred
OPB VI Barbara Černčič 1.b , 2.b
JUV I Mira Matičič /nadomešča Melanija Kos

Učitelji predmetnega pouka

Slovenščina

6. b; 8. in 9. r. skupine

6.a- nivojski pouk

7.a, 7.c- nivojski pouk

Marta Keržan

6. a; 8. in 9. skupine

6.b- manjša skupina

7.b- manjša skupina

Lidija Leban

9. r. skupine

7.a,7.b,7.c, 8.r, 9.r skupine

Helena Gregorič

Jasna Zorenč

Tuji jezik angleščina

6.b; 8. in 9. skupine

7.a, 7.b- manjša skupina

Helena Gregorič

7. c; 8. in 9. r. skupine

6. b manjša skupina

Barbara Kalšek Šumah

8. in 9. skupine

5.b in 5.a- nivojski pouk

6.a- nivojski pouk

Suzana Fučec

6. a; 7. a, b; 8. in 9.r skupine

7. c- manjša skupina

Katja Satler
Domovinska in državljanska kultura in etika

7. r.; 8. razred

Lana Klopčič

Matematika 6. a; 6. b; 7.a, 9.r skupine Irena Trop
7. in 8.  skupine Blanka Kren
9. r skupine Damijana Križnik Vrhovec
7. b, 7.c; 5.r, 6.r, 8.r skupine Ksenija Božak
7.r, 8.r skupine Jasmina Malič

Tehnika in

tehnologija

6., 7. in 8. skupine Blanka Kren
6., 7. in 8. skupine Jasmina Malič
Šport 1., 2., 6., 7., 8. in 9.razred Milan Lukan
5. a; 6., 7., 8. in 9.razred Boštjan Brnot
1.,2.,6.r razred Ines Sadar
Likovna umetnost 6.–7. razred Tina Lanišek
8.–-9. razred Inge Ivartnik
Glasbena umetnost 6. –9. razred Karmen Banko
Fizika 8., 9. razred Damijana K. Vrhovec
Geografija 6.–9. razred Anja Rajh
Zgodovina 6.–9. razred Nataša Kragelj
Kemija

8. razred

9. razred

Sonja Najman Vedenik

Karmen Uranič

Naravoslovje 6. in 7.razred Sonja Najman Vedenik
Gospodinjstvo

6. r. skupine

6. r. skupine

Andreja Šuštaršič Tomšič

Karmen Uranič

Biologija 8. in 9. r. Andreja Šuštaršič Tomšič

 

 

Dostopnost