Med temeljnimi cilji vzgojno-izobraževalnega sistema je še posebej pomembno razvijanje nadarjenosti. Ker se zavedamo, da je organizacija kakovostnega individualiziranega spremljanja in načrtovanja dela nujna za optimalni razvoj nadarjenih, bomo nadaljevali s konceptom: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli oziroma sledili našemu načrtu dela z nadarjenimi učenci.

Na podlagi dosedanjih izkušenj dela z nadarjenimi učenci, bomo skušali pri posameznikih – evidentiranih nadarjenih učencih slediti ciljem, kot so: spodbujanje ustvarjalnosti, spoznavanje močnih področij in interesov, spoznavanje samega sebe in krepitev samopodobe, spodbujanje samoiniciativnosti, celosten razvoj otroka s poudarkom na razvoju pozitivnih čustev, izkušenj in doživetij, strpnost do drugačnosti v vsakem pogledu  (izdelki, odgovori, rešitve, stališča,…), spodbujanje timskega dela.

 

V letošnjem šolskem letu bomo še poseben poudarek namenili izvajanju kakovostnega individualiziranega spremljanja in načrtovanja dela z nadarjenimi. Za lažji pregled, načrtovanje in izbiro dejavnosti učencev smo oblikovali zbirnik Obogatitveni program v naši šoli , ki naj bo v pomoč tako učencem kot staršem.

 

 

Pred samim izvajanjem koncepta smo strokovni delavci šole pripravili analizo dela z nadarjenimi učenci ter strnili naše odlike in uspehe.

Pripravila:

Andreja Flerin Majcen, svet. služba

 

 

Dostopnost