KIJZ spošni podatki

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje: P 85.200...

KIJZ osnovni podatki

1. Osnovni podatki o katalogu Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Dob Šolska ulica 7, 1233 Dob telefon: 01 724 01 80 E-naslov: tajnistvo@os-dob.si Odgovorna uradna oseba za katalog: Barbka Drobnič, ravnateljica tel.: 01 724 01 82 barbka.drobnic@os-dob.si...
Dostopnost