RAVNATELJICA

Barbka Drobnič

 tel: 040 673 404 ; e-pošta: barbka.drobnic@os-dob.si

POMOČNICA RAVNATELJICE

Bojana Rutar

tel: 040 673 403 ; e-pošta: bojana.rutar@os-dob.si

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE KRTINA

Tjaša Vilar

tel: 070 719 084 ; e-pošta: tjasa.vilar@os-dob.si

ČLANI SVETA ŠOLE

Ime in priimek Funkcija novoizvoljenega Sveta zavoda
Damijana Križnik Vrhovec predstavnica šole predsednica sveta zavoda
Nina Bürger predstavnica šole
Barbara Černčič predstavnica šole
Tina Jerkič predstavnica šole
Andreja Šuštaršič Tomšič predstavnica šole
Franci Rahne predstavnik Občine Domžale
Feliks Lampret predstavnik Občine Domžale
Dušan Smolnikar predstavnik Občine Domžale
Bogdan Zupan predstavnik staršev
Sašo Seljak predstavnik staršev
Katrin Šolar predstavnik staršev
Dostopnost