Lokacija

Telefonska  št.

Opombe

 Tajništvo  01 724 01 80
Faks 01 724 01 81
 Ravnateljica in pomočnica 01 724 01 82
 Zbornica  01 724 01 83
 Svetovalna služba  01 724 01 84
 Računovodstvo  01 724 01 85
 Obračun položnic / odjava prehrane  01 724 01 86
 Kuhinja  01 724 01 87
 Knjižnica  01 724 01 88
 Računalništvo  01 724 01 89
Hišnik 01 724 01 90
Specialne pedagoginje 01 724 01 91
Podaljšano bivanje 01 724 01 92
Kabinet 4. in 5. razred 01 724 01 93
Kabinet angleškega jezika in zgodovine 01 724 01 94

Kabinet glasbe, gospodinjstva

in vodja šolske prehrane

01 724 01 95
Kabinet slovenskega jezika 01 724 01 96
Kabinet likovne vzgoje 01 724 01 97

Kabinet fizike, matematike,

geografije in nemščine

01 724 01 98

Dostopnost