Okoliš šole in prostori

Šolski okoliš

V šolski okoliš Osnovne šole Dob skupaj s Podružnicno šolo Kritina (svetlejše podrocje na zemljevidu) spadajo kraji: Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Cešenik, Dob, Gorjuša, Kokošnje, Krtina, Laze pri Domžalah, Podrecje, Raca, Racni Vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan, Sv. Trojica, Turnše, Zalog pod Sv. Trojico, Vir (Litijska ulica, Tkalska ulica in Šaranoviceva ulica št. 1-9, neparne številke med 19 in 35 ter številke od 40 naprej), Žeje in Želodnik.

okolis

Znotraj šolskega okoliša Osnovne šole Dob tvorijo kraji Brezje pri Dobu, Krtina, Studenec pri Krtini, Škocjan, Kokošnje in Zalog pod Sv. Trojico za ucence 1.– 5. razreda šolski okoliš Podružnicne šole v Krtini (podrocje omejeno s prekinjeno crto).

Varne poti v šolo

Za ogled izpostavljenih mest kliknite na zemljevid

Nevarno Krtina

Prvošolci morajo po zakonu imeti na poti v šolo in domov spremstvo, razen v obomočju umirjenega prometa, če to dovolijo starši.
Vsi učenci morajo na celotni poti v šolo in domov spoštovati prometne predpise in obvezno hoditi po pločniku, kjer je, in cesto prečkati le na prehodih za pešče, po možnosti semaforiziranih.

S kolesom lahko v šolo prihajajo le učenci iz oddaljenih krajev (Krtina, Gorjuša, Vir, Količevo, Turnše, Češenik in Podrečje), ki imajo opravljen kolesarski izpit in imajo pravino opremljeno kolo. V skladu Z zakonom morajo do 14. leta med vožnjo nositi zaščitno čelado.

Učencem ne dovolimo prihajati v šolo z motornim kolesom.

Načrt šolskih poti je v pripravi.

Dostopnost