1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Dob Šolska ulica 7, 1233 Dob telefon: 01 724 01 80

E-naslov: tajnistvo@os-dob.si

Odgovorna uradna oseba za katalog: Barbka Drobnič, ravnateljica tel.: 01 724 01 82 barbka.drobnic@os-dob.si
Datum prve objave kataloga:  03.11.2006
Datum zadnje spremembe:  28.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-dob.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu na sedežu zavoda

 

Dostopnost