Interesne dejavnosti

Večina interesnih dejavnosti se prične v mesecu oktobru. Učenci bodo o pričetku posamezne ID obveščeni glede na njihove prijave.

Seznam interesnih dejavnosti in prijavnica

 

 

Dostopnost