Bralna značka je prostovoljno branje knjig. Tak način branja poteka samo v Sloveniji že več kot 40 let in se vanj vključujejo vsi slovenski osnovnošolci.

Namen branja je prostovoljno poseganje po leposlovnih in strokovnih knjigah, preko katerih si učenci bogatijo besedni zaklad, spoznavajo svet okrog sebe, se vživljajo v književne osebe in s pomočjo njih razrešujejo morebitne svoje težave. Branje se prične 17. septembra in traja do 2. aprila.

Začetek- 17. september- rojstni dan in dan smrti slovenskega pisatelja Franceta Bevka (1890- 1970 ).

ZA OSVOJITEV BRALNE ZNAČKE
JE POTREBNO PREBRATI

 

– v 1.,2., 3., 4. in 5. razredu  4 knjige

 

– v 6. in 7. razredu 5 knjig

 

– v 8. in 9. razredu 6 knjig

Dostopnost