S te strani si lahko prenesete obrazce, jih izpolnite in jih nato prinesete v šolo ali pošljete po pošti.

Pred oddajo vloge si preberite Pravilnik za dodelitev statusa umetnika in športnika.

Vrsta obrazca
PDF
Prijava na šolsko prehrano
 Prijavnica za JUV in OPB
Vloga za subvencijo šole v naravi, taborov
Vloga za status športnika
Vloga za status umetnika
Zahteva za začetek postopka usmerjanja
 Sprememba osebnih podatkov
                            osebni podatki
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole NOVA prijavnica za vpis v srednjo solo
Predlog staršev za odlog šolanja odlog šolanja
Vloga za prepis otroka v 1. r. OŠ Dob prepis v 1. razred OŠ DOB
Vloga za soglasje k prepisu otroka v 1. r. na drugo šolo prepis v 1. r. na drugo šolo

Najem prostorov

Razpis

Vloga. doc / Vloga.pdf

Dostopnost