Varno na poti v šolo

  1. Vsi učenci morajo na  celotni poti v šolo in domov spoštovati prometne predpise.
  2. Prvošolci morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo in naj nikar ne pozabijo na svojo rumeno rutko. Rumeno rutko naj na poti v šolo nosijo tudi drugošolci.
  3. S kolesom lahko v šolo prihajajo le učenci, ki so opravili kolesarski izpit in imajo pravilno opremljeno kolo. Naj vas ob tem spomnimo: “Bistro glavo varuje čelada.”
  4. Učencem v šolo ne dovolimo prihajati z motornim kolesom.
  5. Veliko naših učencev pride v šolo s šolskim avtobusom, le ti naj si natančno ogledajo  vozni red in lokacije avtobusnih postajališč.

 

Varnost v prometu OŠ Dob (dokument)
pdf3

Načrt varnih poti OŠ Dob

Kratki nasveti:

Iz smeri Turnše in Češenik naj gredo učenci z avtobusom.

Iz smeri Vir naj gredo učenci po pločniku ob glavni cesti LJ – CE.

Iz smeri Podrečje naj gredo učenci pazljivo po cesti do Vira in nato po glavni cesti. Pločnik, ki vodi iz Podrečja, ima kar dve zelo nevarni točki in sicer označen prehod za pešce ter prehod čez most.

Iz smeri Želodnik naj gredo učenci pazljivo do glavne ceste, saj pločnika ni povsod, nato pa po pločniku do šole.

Iz smeri Gorjuša naj gredo učenci pazljivo po glavni cesti, saj pločnika ni povsod, nato naj pri cerkvi zavijejo levo na stransko pot do šole.

Tudi učenci iz Doba naj bodo previdni na poti do šole, saj je cesta skozi Dob na določenih odsekih preozka.

 

Nevarno Dob1

Legenda:

Nevarne poti in točke so rdeče obarvane

Načrt varnih poti v Krtini

 

V PŠ Krtina naj učenci prihajajo le po stranskih poteh. Tu je največja nevarnost cesta proti Moravčam. Te ceste se je potrebno čim bolj izogibati, prečkate jo lahko le na označenih prehodih za pešce.

 Nevarno Krtina

Legenda:

Nevarne poti in točke so rdeče obarvane

 

s

 

 

Dostopnost