PROGRAM ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ DOB 2015/2016

 

Delovanje:

 

Šolska skupnost sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje učencev v šoli tako pri pouku kot pri obšolskih dejavnostih. Predloge, pobude in mnenja ŠSU izraža v pisni obliki, na sestankih z ravnateljico, preko šolskega radia in preko RU. ŠSU pomaga pri njihovi realizaciji.

Dejavnosti:

 

 • Organizacija aktivnosti v tednu otroka
 • Sodelovanje pri izvajanju šolskih projektov
 • Skrb za čisto okolico šole.
 • Skrb za ohranjanje čistih prostorov na šoli
 • Skrb za redno in dosledno dežurstvo učencev na šoli.
 • Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost.
 • Sodelovanje na otroškem parlamentu.
 • Organizacija šolskih plesov.
 • Skrb za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije.
 • Dobro jutro – dober dan –pomen pozdravljanja na šoli.
 • Z dobro mislijo, prijazno besedo, nasmehom, nasvetom, pogovorom ohranjati pozitivne medsebojne odnose.
 • Mesečno poročanje o počutju na šoli.
 • Tečaj retorike.
 • Medgeneracijsko povezovanje.

Spoštljivo sporazumevanje-pomen pogovora

Dostopnost