Šolska knjižnica nudi knjige za prostočasno branje, za slovensko bralno značko, obvezno domače branje, eko bralno značko ter angleško in nemško bralno značko. Če v knjižnici ne bo dovolj knjig za vse učence, si izposojajte tudi v domžalski ali potujoči knjižnici ali kakšni drugi knjižnici.
Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno-izobraževalno delo z motivacijo za branje, izborom knjižnega gradiva in učenjem uporabe knjižnice. Navedene cilje uresničuje knjižničarka Maja Jerič v sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj, izvaja pa tudi naslednje aktivnosti: moja najljubša knjiga, mega kviz, razstave v knjižnici, popoldanske pravljične ure, ki se letos imenujejo “Pravljični medvedki”.
V šolski knjižnici se nahaja približno 21000 računalniško obdelanih enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na 10 naslovov revij in časopisov, od katerih je 5 naslovov namenjenih učencem. Te lahko učenci berejo v knjižnici.

Knjižnica je za izposojo odprta:
vsak dan  od  7.30 do 8.00 ure  ter  od  11.30 do 14.30,
razen ob četrtkih, ko sem na podružnični šoli v Krtini.
Pričakuje vas knjižničarka Maja Jerič.

Dostopnost