Dokumenti šole

Organigram Vzgojni načrt šole Pravila šolskega reda 2014 2019 Hišni red Dodatna razlaga k hišnemu redu Pravilnik o denarni pomoči socialno šibkim Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Dob Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi...

Zgodovina

  Vas Dob je skoraj 800 let staro naselje v občini Domžale, ki se razteza ob magistralni cesti Ljubljana-Celje-Maribor, 16 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Tako stara vas, ki je preživela Rimljane in Turke ter seveda obe vojni, ima tudi staro in bogato šolsko...
Okoliš / Prostori

Okoliš / Prostori

Okoliš šole in prostori Šolski okoliš V šolski okoliš Osnovne šole Dob skupaj s Podružnicno šolo Kritina (svetlejše podrocje na zemljevidu) spadajo kraji: Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Cešenik, Dob, Gorjuša, Kokošnje, Krtina, Laze pri Domžalah, Podrecje, Raca,...

Vodstvo

 RAVNATELJICA Barbka Drobnič  tel: 040 673 404 ; e-pošta: barbka.drobnic@os-dob.si POMOČNICA RAVNATELJICE Bojana Rutar tel: 040 673 403 ; e-pošta: bojana.rutar@os-dob.si VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE KRTINA Tjaša Vilar tel: 070 719 084 ; e-pošta: tjasa.vilar@os-dob.si ČLANI...
Dostopnost