Spoštovani.

V okviru programa SIO-2020 se na naši šoli gradi brezžično omrežje. Ker so se v preteklosti pojavljala vprašanja in strah pred prekomernim sevanjem je Arnes s pomočjo več neodvisnih strokovnjakov in akreditiranega Inštituta za neionizirana sevanja izvedel raziskavo in meritve. Več o tem si lahko preberete na povezavah v nadaljnjem besedilu.

Projekt Forum EMS je pripravil letak in brošuro o vplivih brezžičnih omrežij, ki ju najdete tudi na spletni strani Arnesa.

Meritve elektromagnetnega valovanja je INIS opravil v prostorih Arnesa, ki uporablja enake dostopovne točke kot VIZ, in v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki je vključen v projekt WLAN-2020.

V obeh primerih je iz rezultatov meritev razvidno, da na človeku dostopnih lokacijah na razdalji 100 cm ali več, vrednosti električne jakosti polja dosegajo le nekaj odstotkov mejne vrednosti. Kadar na opremo niste povezani z napravami, je ta vrednost še veliko manjša.

Rezultate meritev in podrobnejša pojasnila najdete na spletni strani Arnesa.

Dostopnost