TelefonTELEFONSKE ŠTEVILKE: 01 724 94 54, 01 724 91 44, 070 719 0 84 

Vodja PODRUŽNICE KRTINA: Tjaša Vilar, tjasa.vilar@os-dob.si

DODATNA STROKOVNA POMOČ, POSEBNE UČNE TEŽAVE, SVETOVANJE_besedilo

Vabljeni na pogovor, nasvet k Nataši Avbelj.

Lahko me pokličite po telefonu 01 724 91 44 ali pišete na
e-naslov: natasa.avbelj@os-dob.si

VAJE ZA VEČJO BRALNO UČINKOVITOST http://uciteljska.net/Bralne_Vaje/Uvodne/Prva1.html

RAZREDNIKI, UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2015_2016

       UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV RAZRED ŠTEVILO UČENCEV PROSTOR
Anja Kokalj akokalj@gmail.com 1. 21 nova stavba
Elizabeta Pirnat elizabeta.pirnat@gmail.com 2. 16 nova stavba
Anja Koželj anja.kozelj.os@gmail.com 3. 19 1. nadstropje stare šole
Lidija Gomboc lidija.gomboc1@gmail.com 4., 5.-kombinacija 21 1.nadstropje stare šole
Mojca Smrkolj marija.smrkolj@gmail.com druga učiteljica v 1. razredu
Barbara Černčič barbara.cerncic@gmail.com učiteljica dodatne strokovne pomoči mansarda stare šole
Tina Jerkič OPB 1 1. razred
Mateja Sotošek 4.razred(DRU, NIT) , 5. razred (GOS), OPB2
Ana Bregar jutranje varstvo, OPB 2
Katja Satler katja.satler@os-dob.si učiteljica angleščine učilnica v mansardi
Blanka Kren učiteljica izbirnega predmeta v 4.,5. razredu učilnica v mansardi

GOVORILNE URE

POPOLDANSKE (17.00 – 19.00)

Datumi:6.10., 10.11., 8.12., 12.1.,1.3., 5.4., 17.5.
Popoldanske govorilne ure potekajo po časovnem razporedu (Mesečne prijave po elektronski pošti, ki jo pošlje razrednik.)
 DOPOLDANSKE

Dopoldanske govorilne ure se izvajajo vsak teden po spodnjem urniku.

Potrebna je NAJAVA-telefonsko/beležka/elektronsko.

UČITELJ

DAN, URA

PROSTOR

Anja Kokalj

torek, 11.40-12.25

kabinet v učilnici

Elizabeta Pirnat

četrtek, 7.10-7.55

kabinet v učilnici

Anja Koželj

sreda, 7.10-7.55

učilnica 3. razreda

Lidija Gomboc

sreda, 8.00-8.45

kabinet v mansardi

Barbara Černčič

Prisotna v času popoldanskih govorilnih ur. 

učilnica za individualni pouk-mansarda

Tina Jerkič

 četrtek, 10.50-11.35

zbornica

Mateja Sotošek

 torek, 10.00-10.45  zbornica

Ana Bregar

 torek, 8.00-8.45  zbornica

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PŠ KRTINA

DEJAVNOST                     

MENTOR

RAZREDI

ČASOVNI OKVIR

Pevski zbor

Elizabeta Pirnat

1.,2.,3.

sreda 5. šol. ura

Pevski zbor

Elizabeta Pirnat

4.,5.

torek 6. šol. ura

Gledališki krožek

Lidija Gomboc

2.-5.

jan, feb, marec, april

Planinci

Mojca Smrkolj

1.-5.

Po razporedu

Eko-vrt

Mojca Smrkolj

1.-5.

projektno

Bralne urice

Mateja Sotošek

1.-2.

četrtek 5. šol. ura

Manjše skupine

Pravljični krtek

Anja Kokalj

1.-5.

Zaradi manjšega števila prijav, bo interesna dejavnost potekala samo v okviru projekta Noč knjige.

Ustvarjalne delavnice

Anja Kokalj

1.-5.

torek, 7. in 8. ura

Nemščina

1.-5.

torek 6. šol. ura

sreda 7. šol. ura

Španščina

Lana Klopčič

sreda 8. šol ura

 

Dostopnost