Za teden od 11. 5. – 15. 5. 2020

36. teden 2.K

Mat – preverjanje znanja

sportnidan_2K

Športni dan 8.t navodila

TEHNIŠKI DAN 2.k Peka- navodila

UL SLJ 8.t

TJA


Za teden od 4. 5. – 8. 5. 2020

35. teden 2.K

UL SPO 7. teden

UL1 SLJ črka p

UL2 SLJ

TJA


Za teden od 20. 4. – 24. 4. 2020

6_teden_sportnidan_2K(1)

34_teden_2K

SLJ UL črke

SLJ_UL1_velika_začetnica

SPORT_2K

UL SPO

 


Za teden od 14. 4. – 17. 4. 2020

33_teden_2K

SLJ UL2

SLJ UL1

UL SPO

sport_2K

5_teden_sport

TJA

 


 

Za teden od 6. 4. – 10. 4. 2020

32teden2K

32tedenSPO2K

32tedenULSLJ

SPO_2KK

TJA

Tehniški_dan2k


Pouk v tednu od 30. 3. – 3. 4. 2020

31_teden_2K

TJA

 


Pouk v tednu od 23. 3. – 27. 3. 2020

Navodila učiteljice Elizabete Pirnat ste dobili po elektronski pošti

Angleščina


 

Razredničarka: Elizabeta Pirnat

 

 

 

 

PONEDELJEK

16. 3. 2020

predmet enota opombe
SLJ Berem in razumem UL 1
SLJ Zapis v zvezek
MAT Stotični kvadrat UL 1
TJA  Za vse dni
ŠPO Sprehod, tek  Za Teden

 

 

 

 

TOREK

17. 3. 2020

 

 

predmet enota opombe
SPO Stari predmeti DZ 3/ 17, 27
MAT Računanje do 20- ustno, pisno
TJA
SLJ Obravnava pesmi Pismo Berilo str.66, 67, UL 2
DOP Matematični kenguru- priprave

 

 

 

SREDA

18. 3.  2020

 

 

predmet enota opombe
    MAT Računamo z deseticami
    ŠPO Gimnastične vaje, poskoki, trebušnjaki
    SPO Prevozna sredstva nekoč DZ 3/ 23, 42
    GUM Ponavljanje obravnavanih pesmi
SLJ Uganke UL 3

 

 

 

ČETRTEK

19. 3. 2020

 

 

 

predmet enota opombe
    SLJ Mali pisani črki z, ž UL 4
SLJ Vaje v pisanju
LUM Vozilo iz odpadne embalaže (plastenke, zamaški, škatle, tetrapaki…)
LUM Vozilo iz odpadne embalaže
    ŠPO Igre z žogo, vodenje žoge, podaja

 

 

 

PETEK

20. 3.  2020

 

 

predmet enota opombe
SLJ Branje po izbiri UL 5
GUM Majhna sem bila DZ 3/ 20
SPO Ponavljanje snovi DZ 3/ 44, 45
MAT Ponavljamo UL2, UL3,

 

Dostopnost